सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार         प्राथमिकताक्रम निर्धारण फाराम          गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
मा. कर्णबहादुर थापा                                 
मा. कर्णबहादुर थापा
मन्त्री
उद्योग मन्त्रालय
001.jpg - 31.22 KB सचिव
श्री कृष्ण ज्ञवाली