सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार                गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
मा. कर्णबहादुर थापा                                 
मा. कर्णबहादुर थापा
मन्त्री
उद्योग मन्त्रालय
सचिव
श्री उत्तम कुमार भट्टराई