Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

 • All
 • एन वि एफ को स‌ंचालक समितीका तस्वोरहरु
 • International Seminar in Veanna with Ambassador
 • GESI-MIS and RBM&E (5 - 7 November 2017) , Hatauda district
 • सचिव श्री याम कुमारी खतीवडाज्यूको मिति २०७४।०७।१३ मा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रमका तस्वीरहरु
 • सचिव श्री शंकर प्रसाद कोर्इरालाज्यूको मिति २०७४।०७।१२ मा सम्पन्न विदार्इ कार्यक्रमका तस्वीरहरु
 • Press Release
 • उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान कार्यक्रमको झलक २०७४
 • भूकम्प प्रभावितहरुका लागी कार्यक्रम,चुम्लिनटार
 • Press Release of Produceing Eye lence
 • Minister Welcome Programme