Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-29

उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना २०७३

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु (P1) - २२ वटा

 • उद्योग मन्त्रालय
 • उद्योग विभाग
 • खानी तथा भूगर्भ विभाग
 • घरेलु तथा साना उद्योग विभाग
 • केन्द्रीय कारागार कारखाना
 • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
 • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरु
 • कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
 • सैनिक सामाग्री निर्देशनालय
 • वातावरणीय क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम उर्जा समेत
 • खनिज अनवेषण तथा विकास आयोजना
 • पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना
 • भूवैज्ञानिक सर्भेक्षण तथा अनुसन्धान आयोजना
 • घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति (केन्द्र)
 • घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र
 • औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत)
 • औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
 • गरिवी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम
 • नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति २०१०(NTIS)
 • ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना (समृद्धि)
 • घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम (४८ जिल्ला)
 • घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम (२७ जिल्ला)

 

दोश्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु (P2) - १ वटा

 • औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान