Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Hon'ble Mr. Matrika Prasad Yadav

Minister for Industry, Commerce & Supplies
Email: mpyadav@moi.gov.np
Email:matrikayadav@moics.gov.np

Yam Kumari Khatiwada

Secretary (Industry)
Email: yamunaanu@yahoo.com
Email: yamuna@moi.gov.np
Email: yamkumarikhatiwada@moics.gov.np
Office No: 4211579
Mobile No: 9851126400

परिचय

देशलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गराई दिगो औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गरी औद्योगिक विकासका माध्यमद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको रुपमा यस मन्त्रालयको २०६५।५।१५ मा छुट्टै स्थापना भएको हो।

Read More

Dinesh Bhattarai

Joint Secretary
(Industrial and Investment Promotion Division)
Email:dbhattarai@moi.gov.np
Email: Dineshbhattarai@moics.gov.np
Office No : 4211440
Fax no: 4211619
Official Mobile No: 9851245838

Madhu Kumar Marasini

Joint Secretary
(Planning, Monitoring and Evaluation Division)
Email: madhumarasini@gmail.com
Email:
No : 4211619, 4211432
Mobile No :

Shova Kanta Poudel

Joint Secretary (Administration)
(Industrial Infrastructure & Environment Division)
Email:poudelskp12@yahoo.com
Email: poudelskp@moics.gov.np
No: 4211437, 4211166
Official Mobile No:

Shova Kanta Poudel

Joint Secretary
(Administration and Enterprise Division)
Email: poudelskp12@yahoo.com
Email: poudelskp@moics.gov.np
Office No: 4211463
Official Mobile No:9851245837

Durga Prasad Bhusal

Under Secretary
(Administration and Institutional Division)
Information Officer
Email: durgabhusal77@gmail.com
Mobile no: 9851234400
Office phone no.: 4211293Ad